Počet položek: 0 0,- CZK
CZK EUR

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky prodeje zboží 

Prodávajícím je společnost Sběratelský Ráj, s.r.o, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 24782025 a registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ24782025 se sídlem Čajkovského 1716/22, 13000 Praha - Žižkov. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:
Sběratelský Ráj
Holičky 22
37901 Třeboň
e-mail: sberatelskyraj@gmail.com
tel. číslo: 724224535
internetový obchod: https://sberatelskyraj.web5.cz/

1. Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • prodávajícího - obchodní firmu (název) a sídlo.
 • kupujícího - jméno a příjmení, přesná adresa, telefon a e-mail kupujícího.
 • specifikace požadovaného zboží uvedením kódu produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu)
 • množství požadovaných kusů produktů
 • vybraný způsob platby
 • adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, zjistí skladové zásoby. Objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou.

Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že produkt nemá skladem a výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů. V tomto případě bude objednávka zrušena prodávajícím.

Prodávající si vyhrazuje právo žádat platbu předem nebo odmítnout objednávku zákazníkovi, který v minulosti neodebral závazně objednané zboží.

Při objednávce vyšší cenové hodnoty ověřujeme objednávku emailem a telefonicky. 

2. Platební podmínky

Standardní způsob úhrady kupní ceny dodaného zboží je při jeho převzetí od dopravce, tzn. dobírkou při odběru zboží, dále pak platbou předem na účet. Jiné způsoby platby kupní ceny závisí na dohodě kupujícího s prodávajícím při ověření objednávky. Ceny zboží se mohou měnit nezávisle na nás, ceny produktů se vždy odvíjejí od cen dodavatelů. Ceny  zboží jsou uvedeny včetně DPH.

3. Dodání zboží, způsoby dodání

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží (viz bod 3.1, 3.2., 3.3. a 3.4) na území České a Slovenské republiky. Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu jsou:

 • ověření objednávky
 • volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce
 • dostupnost zboží u dodavatelů

Objednané zboží skladem je expedováno ihned, jakmile je ověřeno pracovníky obchodu, že jej máme skladem. Září-duben odesíláme denně, květen-srpen 1-2x týdně. Dodací lhůty jsou uvedeny ZDE

3.1 Na adresu dodání s dobírkou

Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech do max. 7 dnů od okamžiku expedice.

3.2 Na adresu dodání bez dobírky (platba předem)

Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou. Vyčkejte s platbou na ověření dostupnosti zboží.

Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby (logistického partnera prodávajícího), která mu toto dodá prostřednictvím dopravce. Prodávající jako dlužník s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí.

3.3 Osobní odběr - výdejní místa

Kupující se zavazuje odebrat  a zaplatit zboží  na výdejním místě. Personál vyzve kupujícího k odběru zboží SMS a e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do dvou pracovních dnů od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží. Zboží bude vyzvednuto kupujícím do 7 dnů pokud není dohodnuto s výdejním místem jinak.

3.4 Dodání zboží - omezení hmotnosti

V případě že hmotnost jednoho z kusů zboží z objednávky přesáhne 50 kg, je možný pouze osobní odběr v sídle prodávajícího.

3.5 Přeprava a dodání zboží

 1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 3. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

4. Dopravné

K ceně zboží je účtováno dopravné včetně DPH. Cena dopravného je připočtena k objednanému zboží jakmile vyberete způsob dopravy.

5. Vrácení zboží

Kupující má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zásilky. Zboží v původním obalu a neporušené odešle kupující na vlastní náklady na adresu provozovny. Částka za vrácené zboží bude zaslána převodem na účet kupujícího.

6. Zrušení objednávky ze strany zákazníka

 1. Zákazník má možnost objednávku stornovat, pokud tento projev dojde prodávajícímu před doručením objednávky nebo současně s ní (§1737 občanského zákoníku).
 2. Pokud prodávající obdrží storno objednávky až po odeslání zboží na adresu zákazníka, může požadovat náhradu nákladů vynaložených na expedici zboží.
 3. Pokud zákazník opakovaně stornuje svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si prodávající možnost tohoto zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na účet kupujícího.
 6. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
 7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 9. Prodávající nepřebírá žádné zásilky na dobírku.

 7. Nepřevzetí/nevyzvednutí zásilky

Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat, tzn. nebylo označeno jako " Skladem", nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp. Za nepřevzetí balíku účtujeme při opakovaném zaslání vynaložené náklady.

Prodávající si vyhrazuje právo žádat platbu předem nebo navýšit částku objednávky za vynaložené náklady nebo odmítnout objednávku zákazníkovi, který v minulosti neodebral závazně objednané zboží.

REZERVACE - ODKLAD ODESLÁNÍ :

Na Vaši žádost Vám zarezervujeme naskladněné zboží nebo odložíme odeslání zásilky. Rezervace je možná na 7 dní.


8. Ochrana osobních údajů

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

9. Reklamace

Reklamaci zboží můžete uplatnit :

A) U přepravce v případě poškození zboží dopravou

B) U nás v případě vady zboží

Žádat můžete výměnu zboží za nové nebo vrácení peněz. Nelze uplatnit reklamaci na vadu zboží z kategorie BAZAR, jedná se o 2. jakost, použité zboží nebo zboží s vadou, o které je zákazník informován.

Kompletní postup naleznete přímo v dokumentu REKLAMACE.

10. Ostatní ujednání

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž  na jeho internetových stránkách.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami, dodacími lhůtami a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku, např. e-mailem kupující současně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách přístupných z 'www prohlížeče' poskytnuty informace dle ust. § 53 odst. 4 občanského zákoníku, tj. identifikační údaje prodávajícího (obchodní název, IČ, sídlo, event. bydliště v případě fyzické osoby), název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Slevy

Stálým zákazníkům poskytujeme slevu dle cenové výše a počtu objednávek.
Dále pak nabízíme slevové kupony a AKCE - SLEVY na konkrétní zboží. Sleva je i pro REGISTROVANÉ ZÁKAZNÍKY IHNED PO REGISTRACI atd.

Revize a aktualizace obchodních podmínek provedena dne: 10.11.2022